dränkt

Här kan ni läsa prologen i Dränkt. Sedan vill ni bara ha mer och mer.

http://www.provlas.se/drankt/