irlandVåren 2014 händer det saker på Stimpla Publishing. Produktionen är i full gång.